Skip to main content

Sut mae'n gweithio

Mae fflecsi yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn ac mae ar gael i bawb ei ddefnyddio, yn union fel bws confensiynol. Mae’r gwasanaeth yn cynnig ffordd fwy wedi’i theilwra o fynd o gwmpas trwy eich codi a’ch gollwng yn yr ardal ddiffiniedig ac nid dim ond ar hyd llwybr bws sefydlog.

Defnyddiwch y bws fflecsi ar eich cais chi, bydd yn eich codi chi’n agos at ble byddwch chi ac yn newid ei lwybr fel y gall yr holl deithwyr eraill sydd wedi’u bwcio gyrraedd lle mae angen iddyn nhw fynd hefyd.

I ddefnyddio fflecsi, mae angen i chi archebu ymlaen llaw gan ddefnyddio’r ap symudol, y we neu drwy ffonio 0300 234 0300. Gallwch sicrhau eich bod chi’n cyrraedd eich cyrchfan erbyn amser penodol, neu’n gadael erbyn amser penodol i wneud cysylltiadau â bysiau / trenau neu eu cadw. apwyntiadau sydd gennych chi.

Mae fflecsi wedi’i gynllunio i ddarparu mwy o symudedd mewn ardaloedd gwledig a helpu pobl i wneud y siwrneiau lleol hynny mewn amgylchedd diogel, mwy cyfleus, wedi’i reoli.

 

Dadlwythwch ar yr App Store Ewch i mewn ar Google Play Book Online

neu archebwch trwy ein ffonio ar 0300 234 0300 Llun-Sad: 7 am-8pm Sul: 9 am-5pm

Download on the App Store Get it on Google Play archebu ar-lein

neu archebwch trwy ein ffonio ar 0300 234 0300

Treffynnon

Mae fflecsi yn fath newydd o wasanaeth bws i fynd o amgylch Holywell a’r pentrefi cyfagos sydd wedi’u cynnwys ar fap yr ardal wasanaeth, gan ddisodli llwybrau bysiau LT1, LT2 a LT3

Cwestiynau?

Mae tocynnau 1bws bellach ar gael drwy fflecsi a gellir hefyd eu prynu gan eich gyrrwr bws. Bydd y tocyn yn ddilys ar gyfer teithio ar bob bws arall rydych chi’n ei ddefnyddio y diwrnod hwnnw ar draws Gogledd Cymru – yng Nghonwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Ynys Môn, Wrecsam —ac ar ar fysiau o Ogledd Cymru i Gaer, yr Eglwys Wen a Machynlleth

Bydd tocyn oedolyn yn costio £5.70, bydd plentyn (neu berson ifanc â Thocyn Teithio) yn talu £3.70 a bydd deiliaid tocynnau bws rhatach Lloegr a’r Alban hefyd yn talu £3.70. Mae Tocyn Teulu ar gael am £12.00. Mae deiliad cerdyn teithio rhatach Cymru yn medru teithio am ddim.

Os ydych chi’n bwriadu cysylltu â gwasanaeth fflecsi (lle nad yw yn eich taith gyntaf yn defnyddio’r tocyn) rhaid i chi barhau i archebu’ch taith ymlaen llaw trwy’r ap fflecsi neu trwy gysylltu â’r tîm gwasanaeth cwsmeriaid ar 0300 234 0300

Mae fflecsi ar gael i chi rhwng 0915a 1800 o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng0915 a 1300 ar ddydd Sadwrn

O fewn y parth, bydd fflecsi’n eich codi a’chgollwng ble bynnag hoffech chi, ac yn dodâ chi’n ôl eto. Oherwydd nad yw’r bwsyn dilyn llwybr nac amserlen sefydlog,bydd y llwybr yn dibynnu ar bwy arallsydd wedi archebu ar yr un prydac yn mynd i lefydd cyfagos

Fel unrhyw fws, gallwch brynu tocyn sengl i oedolyngan eich gyrrwr am gyn lleied â £2.50 a £1.50 iblant. Mae’r rheini sydd â chardiau teithio rhatachyn cael teithio am ddim ac mae Fy Ngherdyn Teithiopobl ifanc hefyd yn ddilys

Os nad ydym wedi ateb eich holl gwestiynau, e-bostiwch ni yn helo@fflecsi.cymru neu ffoniwch ni ar 0300 234 0300.