Skip to main content

Oriau gwasanaeth

Monday 08:30 - 12:30
17:30 - 18:30
Tuesday 08:30 - 10:30
17:30 - 18:30
Wednesday 08:30 - 12:30
17:30 - 18:30
Thursday 08:30 - 10:30
17:30 - 18:30
Friday 08:30 - 12:30
17:30 - 18:30
Saturday 10:30 - 12:20
15:30 - 17:30

Parth Sain Ffraid

Mae parth gwasanaeth Sain Ffraid yn cysylltu penrhyn Tyddewi â dinas fach fach fywiog Tyddewi, a phentrefi arfordirol trawiadol Bae Sain Ffraid â thref sirol brysur Hwlffordd.

Mae cysylltiadau â gwasanaethau rheilffyrdd a gwasanaethau bws ar gael yn Hwlffordd.

Mae parth Sain Ffraid yn cynnig teithiau i gymudwyr o ddydd Llun i ddydd Gwener gan sicrhau y byddant yn cyrraedd Hwlffordd am 0830 ac yn dychwelyd adref am 1730.

Dim ots beth yw diben eich taith, gallwch archebu i gael eich codi neu eich gollwng unrhyw le yn y parth Sain Ffraid sy’n cael ei ddangos ar y map yn ystod yr oriau gwasanaeth isod. Gall Fflecsi eich hebrwng yno a’ch dychwelyd eto

Cwestiynau?

fflecsi yn ymateb i’r galw cyfredol, mae’n gweithio orau pan fyddwch yn archebu mewn amser real drwy’r app.

Gallwch hefyd archebu eich gwasanaeth drwy ffonio 0300 234 0300

Gallwch. Gallwch ddefnyddio’ch cerdyn rhatach ar bob gwasanaeth fflecsi.

Byddwch yn talu ar y bws drwy ddefnyddio cerdyn banc digyffwrdd neu Smartcard. Mae’n ddrwg gennym ond ni ellir rhoi unrhyw newid.

Y ffordd orau o archebu a rheoli eich teithiau yw lawrlwytho ein ap ar eich ffôn clyfar neu lechen, ond gallwch ein ffonio i gadw’ch lle hefyd ar 0300 234 0300.

Os nad ydym wedi ateb eich holl gwestiynau, e-bostiwch ni yn helo@fflecsi.cymru neu ffoniwch ni ar 0300 234 0300.

Oes, mae’n rhaid i bob teithiwr, gan gynnwys plant a babanod, drefnu tocyn fel teithiwr ychwanegol.