Skip to main content

ffoniwch 0300 234 0300

Oriau gwasanaeth

Monday 09:30 - 14:30
Tuesday 09:30 - 14:30
Wednesday 09:30 - 14:30
Thursday 09:30 - 14:30
Friday 09:30 - 14:30

Rhuthun 33

Gan weithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ddinbych, hwn hefyd fydd y bws mini 16-sedd, sero allyriadau, sy’n gweithio ar fatri, cyntaf erioed yn y wlad i ddarparu’r gwasanaeth fflecsi.

Mae fflecsi Rhuthun yn disodli Gwasanaeth Bws Tref Rhuthun 173, a gwasanaethau 172 (Rhuthun – Clawddnewydd/Derwen) ac 176 (Rhuthun – Llanelidan/Graigfechan).

Mae’r parth fflecsi hwn yn cynnwys tref farchnad brydferth Rhuthun, yng nghesail Dyffryn Clwyd, sy’n gwasanaethu’r rhan fwyaf o ardaloedd trefol a phreswyl y dref.

Mae nifer o bentrefi a pentrefannau eraill yn yr ardal yn cael eu gwasanaethu gan gynnwys Bontuchel, Clawddnewydd, Clocaenog, Cyffylliog, Derwen, Graigfechan, Llanelidan, Pentrecelyn a Rhydymeudwy.

Gan weithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ddinbych, hwn hefyd fydd y bws mini 16-sedd, sero allyriadau, sy’n gweithio ar fatri, cyntaf erioed yn y wlad i ddarparu’r gwasanaeth fflecsi.