Skip to main content

Oriau gwasanaeth

Monday 07:30 - 12:00
12:30 - 17:30
Tuesday 07:30 - 12:00
12:30 - 17:30
Wednesday 07:30 - 12:00
12:30 - 17:30
Thursday 07:30 - 12:00
12:30 - 17:30
Friday 07:30 - 12:00
12:30 - 17:30
Saturday 07:30 - 12:00
12:30 - 17:30

Rhondda

Cwestiynau?

Mae fflecsi ar gael o ddydd Llun i ddydd Sadwrn o 0730 i 1200 a 1230 i 1730. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw wasanaethau fflecsi ar ddydd Sul neu ŵyl banc

fflecsi yn cwmpasu Hendreforgan, Tonyrefail a cymunedau i Tonypandy

Mae fflecsi wedi’i gynllunio i fod yn wasanaeth fforddiadwy, felly ar hyn o bryd mae prisiau bysiau arferol yn dal i fod yn berthnasol. I gael gwybodaeth am brisiau tocynnau, edrychwch ar wefan Stagecoach. Gallwch barhau i ddefnyddio eich tymor neu docyn a brynwyd ymlaen llaw.

Mae personél y GIG, ambiwlans, y gwasanaeth tân a’r heddlu yn teithio am ddim yn ystod y pandemig. Dangoswch eich bathodyn adnabod staff yn syml i’r gyrrwr.

Mae gostyngiadau Travelpass yn berthnasol.

Gallwch hefyd ddefnyddio eich cerdyn 60 a throsodd a cherdyn teithio rhatach i’r anabl.

fflecsi yn ymateb i’r galw cyfredol, mae’n gweithio orau pan fyddwch yn archebu mewn amser real drwy’r app.

Gallwch hefyd archebu eich gwasanaeth drwy ffonio 0300 234 0300

Oes, mae’n rhaid i bob teithiwr, gan gynnwys plant a babanod, drefnu tocyn fel teithiwr ychwanegol.