Skip to main content

Oriau gwasanaeth

Friday 09:00 - 18:00
Saturday 09:00 - 18:00
Sunday 09:00 - 18:00
Monday 09:00 - 18:00

Pen Llŷn

Mae gwasanaeth fflecsi Llŷn yn gweithredu ddydd Gwener, dydd Sadwrn, dydd Sul a dydd Llun rhwng 9am a 6pm tan fore Sul 17 Medi. Hefyd dydd Mawrth yr 8fed, dydd Mercher y 9fed a dydd Iau’r 10fed o Awst hefyd rhwng 9am a 6pm.’

Mae’r prisio fel a ganlyn:

  • Un oedolyn: £4.00
  • 16 ac iau: £2.00
  • Grŵp o 4: £13.00

Rydym yn cymryd yr holl docynnau consesiynol.
Derbynnir arian parod a thaliad cardiau

Cwestiynau?

Arian parod, cerdyn a consesiynau

O fewn y parth, bydd fflecsi’n eich codi a’chgollwng ble bynnag hoffech chi, ac yn dodâ chi’n ôl eto. Oherwydd nad yw’r bwsyn dilyn llwybr nac amserlen sefydlog,bydd y llwybr yn dibynnu ar bwy arallsydd wedi archebu ar yr un prydac yn mynd i lefydd cyfagos

Un oedolyn: £4.00, 16 ac iau: £2.00, Grŵp o 4: £13.00

Os nad ydym wedi ateb eich holl gwestiynau, e-bostiwch ni yn helo@fflecsi.cymru neu ffoniwch ni ar 0300 234 0300.

Oes, mae’n rhaid i bob teithiwr, gan gynnwys plant a babanod, drefnu tocyn fel teithiwr ychwanegol.