Skip to main content

Sut mae’n gweithio?

Mae eich gwasanaeth bws fflecsi O Ddrws i Ddrws newydd yn dechrau ym mis Gorffennaf 2021 yn lle’r gwasanaethau bws arfordirol tymhorol ar Benrhyn Llŷn.

Mae fflecsi Llŷn yn gweithredu dydd Gwener, dydd Sadwrn, dydd Sul a dydd Llun. Mae’r gwasanaeth yn cynnig ffordd fwy hyblyg o fynd o’ch blaen drwy eich casglu a’ch gollwng yn yr ardal ddiffiniedig, gan eich galluogi i gyrraedd ac o draethau, gwersylloedd, mannau twristaidd a gwneud teithiau lleol eraill.

O 2 Gorffennaf, i ddefnyddio fflecsi, mae angen i chi archebu o leiaf ddiwrnod ymlaen llaw drwy ffonio 0300 234 0300 ac am y tair wythnos gyntaf bydd angen archebu o ddydd Llun i ddydd Gwener gan na allwn gymryd archebion dros y penwythnos yn ystod y cyfnod hwn.

O 19 Gorffennaf byddwch yn gallu archebu gan ddefnyddio’r ap fflecsi yn ogystal â dros y ffôn neu ar y wefan.

Mae fflecsi wedi’i gynllunio i ddarparu mwy o symudedd mewn ardaloedd gwledig a helpu pobl i wneud teithiau lleol mewn amgylchedd diogel a hyblyg a reolir.

Archebwch nawr

Archebu ar-lein

Llŷn Pen

Mae rhyddid y gwasanaeth bws fflecsi newydd yn caniatáu ichi archwilio harddwch Llŷn Pen.

Mae gwasanaeth fflecsi O Drws i Drws yn rhedeg:

Dydd Gwener i ddydd Llun 0830 – 1830.

Gall y bws eich codi a’ch gollwng yn unrhyw le yn y parth fflecsi, gan eich helpu i gadw apwyntiadau a theithio trwy Llŷn Pen hardd

Cwestiynau?

Mae fflecsi ar gael i chi rhwng 0830 a 1830 o ddydd Gwener i ddydd llun

O fewn y parth, bydd fflecsi’n eich codi a’chgollwng ble bynnag hoffech chi, ac yn dodâ chi’n ôl eto. Oherwydd nad yw’r bwsyn dilyn llwybr nac amserlen sefydlog,bydd y llwybr yn dibynnu ar bwy arallsydd wedi archebu ar yr un prydac yn mynd i lefydd cyfagos

Mae tocynnau sengl yn costio £ 3.00 i oedolion (dros 16) a £ 1.50 i blant (dan 16)

Gall pedwar oedolyn brynu tocyn grŵp am £ 10.00.

Os nad ydym wedi ateb eich holl gwestiynau, e-bostiwch ni yn helo@fflecsi.cymru neu ffoniwch ni ar 0300 234 0300.