Skip to main content

Oriau gwasanaeth

Friday 08:30 - 18:30
Saturday 08:30 - 18:30
Sunday 08:30 - 18:30
Monday 08:30 - 18:30

Pen Llŷn

Mae’r Llŷn fflecsi yn gweithredu ddydd Gwener, dydd Sadwrn, dydd Sul a dydd Llun. Mae’r gwasanaeth yn cynnig ffordd fwy hyblyg o fynd o gwmpas trwy eich codi a’ch gollwng yn yr ardal ddiffiniedig, gan eich galluogi i gyrraedd ac o draethau, meysydd gwersylla, mannau twristaidd a gwneud siwrneiau lleol eraill

Cwestiynau?

Dylid talu i’r gyrrwr mewn arian parod

O fewn y parth, bydd fflecsi’n eich codi a’chgollwng ble bynnag hoffech chi, ac yn dodâ chi’n ôl eto. Oherwydd nad yw’r bwsyn dilyn llwybr nac amserlen sefydlog,bydd y llwybr yn dibynnu ar bwy arallsydd wedi archebu ar yr un prydac yn mynd i lefydd cyfagos

Mae tocynnau sengl yn costio £ 3.00 i oedolion (dros 16) a £ 1.50 i blant (dan 16)

Gall pedwar oedolyn brynu tocyn grŵp am £ 10.00.

Os nad ydym wedi ateb eich holl gwestiynau, e-bostiwch ni yn helo@fflecsi.cymru neu ffoniwch ni ar 0300 234 0300.

Oes, mae’n rhaid i bob teithiwr, gan gynnwys plant a babanod, drefnu tocyn fel teithiwr ychwanegol.