Skip to main content

Cwestiynau?

Mae gwasanaethau fflecsi yn rhedeg rhwng 0740 i 1230 a 1300 i 1800

Gallwch chi deithio i unrhyw le yn y parth. Gallwchddefnyddio eich tocyn fflecsi ar lwybrau eraill Adventure Travel yng Nghaerdydd.

Cost tocyn yw £2 am daith un ffordd a £3 am daith ddwy ffordd. Gallwch ddefnyddio eich tocyn fflecsi ar lwybrau eraill Adventure Travel yng Nghaerdydd.

Mae fflecsi yn ymateb i’r galw ar y pryd, er mwyn i chi allu archebu cyn teithio. Bydd dewis o wasanaethau ar gael.

Oes, mae’n rhaid i bob teithiwr, gan gynnwys plant a babanod, drefnu tocyn fel teithiwr ychwanegol.