Skip to main content

Oriau gwasanaeth

Monday 07:00 - 19:00
Tuesday 07:00 - 19:00
Wednesday 07:00 - 19:00
Thursday 07:00 - 19:00
Friday 07:00 - 19:00
Saturday 07:00 - 19:00

Bwcabus fflecsi Gogledd Sir Gaerfyrddin / De Ceredigion

Beth bynnag yw pwrpas eich taith, mae’r gwasanaeth Bwcabus fflecsi yn gweithredu ar draws parthau 7am-7pm chwe diwrnod yr wythnos. Archebwch fws i’ch casglu a’ch gollwng unrhyw le o fewn y parthau a ddangosir ar y map yn ystod oriau’r gwasanaeth. Gall Bwcabus fflecsi eich cludo i ble rydych am fynd ac yn ôl gan gynnwys mynediad i drefi gan gynnwys Caerfyrddin, Aberteifi, Aberystwyth a’ch cysylltu â llwybrau bysiau 460, 585, 588, TrawsCymru T1, T1C, T5 gan roi’r cyfle i chi deithio ymhell.

Cwestiynau?