Skip to main content

Oriau gwasanaeth

Monday 07:00 - 19:00
Tuesday 07:00 - 19:00
Wednesday 07:00 - 19:00
Thursday 07:00 - 19:00
Friday 07:00 - 19:00
Saturday 07:00 - 19:00

Uwchaled

Beth bynnag yw diben eich taith, archebwch i gael eich casglu neu eich gollwng unrhyw le yn yr ardaloedd sydd wedi’u nodi ar y map yn ystod oriau’r gwasanaeth a ddangosir isod. Gall fflecsi eich cael chi yno ac yn ôl.

Cwestiynau?

Mae fflecsi ar gael i chi rhwng 0830 a 1830 o ddydd Gwener i ddydd llun

O fewn y parth, bydd fflecsi’n eich codi a’chgollwng ble bynnag hoffech chi, ac yn dodâ chi’n ôl eto. Oherwydd nad yw’r bwsyn dilyn llwybr nac amserlen sefydlog,bydd y llwybr yn dibynnu ar bwy arallsydd wedi archebu ar yr un prydac yn mynd i lefydd cyfagos

Mae tocynnau sengl yn costio £ 3.00 i oedolion (dros 16) a £ 1.50 i blant (dan 16)

Gall pedwar oedolyn brynu tocyn grŵp am £ 10.00.

Os nad ydym wedi ateb eich holl gwestiynau, e-bostiwch ni yn helo@fflecsi.cymru neu ffoniwch ni ar 0300 234 0300.

Oes, mae’n rhaid i bob teithiwr, gan gynnwys plant a babanod, drefnu tocyn fel teithiwr ychwanegol.