Skip to main content

Oriau gwasanaeth

Monday 09:00 - 12:00
12:45 - 15:15
16:30 - 18:00
Tuesday 09:00 - 12:00
12:45 - 15:15
16:30 - 18:00
Wednesday 09:00 - 12:00
12:45 - 15:15
16:30 - 18:00
Thursday 09:00 - 12:00
12:45 - 15:15
16:30 - 18:00
Friday 09:00 - 12:00
12:45 - 15:15
16:30 - 18:00
Saturday 09:00 - 12:00
12:45 - 15:15
16:30 - 18:00

Dynbych 66

fflecsi buses can pick you up and drop you off in the service area and not just at a bus stop. A bus picks you up at your request, changing its route so that all passengers can get to where they need to go. Replacing a number of scheduled bus services in your area, fflecsi is designed to help people make essential local journeys.

Cwestiynau?

Mae tocynnau 1bws bellach ar gael drwy fflecsi a gellir hefyd eu prynu gan eich gyrrwr bws. Bydd y tocyn yn ddilys ar gyfer teithio ar bob bws arall rydych chi’n ei ddefnyddio y diwrnod hwnnw ar draws Gogledd Cymru – yng Nghonwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Ynys Môn, Wrecsam —ac ar ar fysiau o Ogledd Cymru i Gaer, yr Eglwys Wen a Machynlleth

Bydd tocyn oedolyn yn costio £5.70, bydd plentyn (neu berson ifanc â Thocyn Teithio) yn talu £3.70 a bydd deiliaid tocynnau bws rhatach Lloegr a’r Alban hefyd yn talu £3.70. Mae Tocyn Teulu ar gael am £12.00. Mae deiliad cerdyn teithio rhatach Cymru yn medru teithio am ddim.

Os ydych chi’n bwriadu cysylltu â gwasanaeth fflecsi (lle nad yw yn eich taith gyntaf yn defnyddio’r tocyn) rhaid i chi barhau i archebu’ch taith ymlaen llaw trwy’r ap fflecsi neu trwy gysylltu â’r tîm gwasanaeth cwsmeriaid ar 0300 234 0300

Mae ein gwasanaeth fflecsi yn rhedeg rhwng
0900 i 1500 a 1615 i 1800 Llun-Sadwrn.

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw wasanaethau fflecsi ar ddydd Sul neu ŵyl banc

fflecsi yn cwmpasu Hendreforgan, Tonyrefail a cymunedau i Tonypandy

Canol Tref Dinbych £1.00 siwrnai

Dinbych – Henllan £1.50 siwrnai | £2.70 dychwelyd

Oes, mae’n rhaid i bob teithiwr, gan gynnwys plant a babanod, drefnu tocyn fel teithiwr ychwanegol.