Skip to main content

Oriau gwasanaeth

Monday 09:15 - 18:30
Tuesday 09:15 - 18:30
Wednesday 09:15 - 18:30
Thursday 09:15 - 18:30
Friday 09:15 - 18:30
Saturday 07:45 - 18:30

Bwcle

Mae fflecsi yn fath newydd o wasanaeth bws, sy’n eich helpu chi i wneud pob math o deithiau na allech chi eu gwneud o’r blaen. Byddwn yn eich codi’n nes at eich cartref ac yn eich gollwng ble bynnag hoffech chi, ac yn dod â chi’n ôl eto. Gallwch wneud pob math o deithiau na allech chi eu gwneud o’r blaen, diolch i’r dull hyblyg cymunedol o deithio ar fysiau gwledig sy’n cael ei gynnig gan y gwasanaeth fflecsi.

Gan ddefnyddio bysiau cwbl hygyrch, mae fflecsi ar gael i chi rhwng 09:15 a 18:30 o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 07:45 a 18:30 ar ddydd Sadwrn. Mae’n hwylus ar gyfer mynd i apwyntiadau, i siopa, i gwrdd â ffrindiau neu i gysylltu â gwasanaethau bws eraill ym Mwcle, Caergwrle a Brychdyn.