Skip to main content

Sut mae'n gweithio

Gan ddefnyddio bysiau cyfforddus newydd, cwbl hygyrch o ddydd Llun i ddydd Sadwrn gyda socedi gwefru USB a wifi, bydd y gwasanaeth fflecsi yno i chi yn gynnar tan yn hwyr gan wneud gwahaniaeth mawr yn eich gallu i gyrraedd y gwaith, mynychu addysg, cyrraedd apwyntiadau, cysylltu â trafnidiaeth gyhoeddus arall, cymdeithasu ac wrth gwrs siopa.

Mae’r gwasanaeth bws fflecsi ar gael i fwy o bobl nag unrhyw wasanaeth bws arall yn yr ardal, mae’r gwasanaeth yn ymestyn i’r rhai nad ydynt efallai wedi cael mynediad at wasanaeth bws o’r blaen. Ar eich cais chi, bydd fflecsi yn eich codi ac yn eich gollwng lle rydych chi am fynd ac yn ôl eto. Nid yw’r bws yn gweithredu i lwybr sefydlog nac amserlen ond gall fynd â chi i unrhyw le yn y parth, gall y llwybr newid yn dibynnu ar bwy arall sydd wedi archebu ar adegau tebyg gyda chyrchfannau tebyg.

Y gwahaniaeth mwyaf rhwng y llwybrau bysiau traddodiadol a fflecsi yw bod angen i chi archebu i’w ddefnyddio. Y profiad gorau yw defnyddio’r ap lle gallwch olrhain eich bws, ond gallwch hefyd archebu ar y we neu drwy ffonio 0300 234 0300. Gallwch sicrhau eich bod yn cyrraedd eich cyrchfan erbyn amser penodol, neu’n gadael erbyn amser penodol i wneud cysylltiadau gyda bysiau / trenau neu gadw apwyntiadau sydd gennych chi. Byddwch yn gallu gweld pa opsiynau sydd ar gael i chi.

1

Lawrlwythwch ein ap neu ffoniwch ni

Agorwch eich cyfrif neu ffoniwch ni ar 0300 234 0300

2

Archebwch eich taith

Dewiswch eich pwyntiau casglu a gollwng. Byddwch yn derbyn cadarnhad a diweddariadau byw o’ch bws.

3

Teithio

Ewch i’ch man casglu mewn digon o amser a byddwch yn barod i ddechrau’ch taith.

Mae fflecsi wedi’i gynllunio i roi mwy o symudedd i chi a helpu pobl i wneud y teithiau gwyrddach, lleol hynny mewn amgylchedd diogel, hyblyg wedi’i reoli.

Mae’r gwasanaeth bws fflecsi ym Mharth 2 yn ategu llwybr 1 a 3 a weithredir gan Henleys Bus Services, llwybrau E3 a X15 a weithredir gan Stagecoach a llwybr X1 a weithredir gan Phil Anslow.

Cwestiynau?

Gallwch fynd i unrhyw le ym mharth 1 trwy’r amser ac ym mharth 2 rhwng 5.15 ac 8.00 yn y bore, rhwng 1.15 a 2.15 yn y prynhawn a rhwng 6.00 a 10.35 gyda’r nos.

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw wasanaethau fflecsi ar ddydd Sul na Gwyliau Banc