Skip to main content

Sut mae’n gweithio

Gall bysiau fflecsi eich casglu a’ch gollwng yn ardal y gwasanaeth, ac nid wrth y safle bysiau’n unig. Bydd bws yn eich casglu ar gais, gan newid ei lwybr er mwyn i bob teithiwr gyrraedd lle maen nhw  angen ei gyrraedd.

Mae’n cymryd lle nifer o wasanaethau bws amserlen yn eich ardal ac wedi’i gynllunio i helpu pobl i wneud teithiau lleol hanfodol.

Mae’ch diogelwch yn hollbwysig, ac felly rydym wedi creu’r fflecsi i gludo teithwyr yn ddiogel. Mae gwybod faint o deithwyr y byddwn yn eu casglu yn golygu y gallwn anfon cerbyd o’r maint cywir a chadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol.

1

Lawrlwythwch ein ap neu ffoniwch ni

Agorwch eich cyfrif neu ffoniwch ni ar 0300 234 0300

2

Archebwch eich taith

Dewiswch eich pwyntiau casglu a gollwng. Byddwch yn derbyn cadarnhad a diweddariadau byw o’ch bws.

3

Teithio

Ewch i’ch man casglu mewn digon o amser a byddwch yn barod i ddechrau’ch taith.

Gogledd Caerdydd G1

Gan weithio gyda Adventure Travel, mae fflecsi wedi disodli’r gwasanaeth G1.

Bydd y gwasanaeth fflecsi’n cynnwys Gwaelod-y-garth, Yr Eglwys Newydd; Tongwynlais, Ystum Taf a Coryton.

Gallwch chi deithio i unrhyw le yn y parth. Cost tocyn yw £2 am daith unffordd a £3 am daith ddwyffordd. Gallwch ddefnyddio eich tocyn fflecsi ar lwybrau eraill Adventure Travel yng Nghaerdydd.

  • Gweler y map am fanylder pellach