Skip to main content

Sut mae'n gweithio

Mae fflecsi yn ffordd newydd o deithio o amgylch gogledd orllewin Dyffryn Conwy.

Mae angen i chi archebu i ddefnyddio’r gwasanaeth, ac mae hynny’n hawdd. Defnyddiwch ein ap, archebwch ar-lein neu gallwch ein ffonio ar 0300 234 0300 ac fe wnawn eich helpu i gynllunio eich taith.

Mae’r bws fflecsi ar gael o ddydd Llun i ddydd Sadwrn o 7am i 7pm, gan gynnig teithiau i leoliadau gwahanol fel Llanrwst, Betws y Coed, Corwen, Penmachno a Llangernyw ar ddiwrnodau gwahanol o’r wythnos. I gael rhestr lawn o’r dewisiadau teithio sydd ar gael o’ch ardal chi, edrychwch ar yr ap ac ar ein gwefan, neu  yddwn yn fwy na bodlon dweud wrthych chi dros y ffon.

Dyffryn Conwy

Mae angen i chi archebu i ddefnyddio’r gwasanaeth, ac mae hynny’n hawdd. Defnyddiwch ein ap, archebwch ar-lein neu gallwch ein ffonio ar 0300 234 0300 ac fe wnawn eich helpu i gynllunio eich taith.

Mae tocynnau oedolion yn dechrau o £1 i hyd at uchafswm o £3 am deithiau hirach. Gall plant deithio am cyn lleied â 50c, hyd at £1.50 am deithiau hirach.

Cofiwch fod y rhai sydd â cherdyn teithio rhatach yn teithio am ddim.