Skip to main content

Mae gwasanaeth fflecsi Casnewydd wedi dychwelyd i amserlen sefydlog

Mae cynllun peilot fflecsi Casnewydd bellach wedi dod i ben ar ôl cyfnod llwyddiannus o 12 mis o dreialu teithio ymateb i alw mewn amgylchedd trefol.

Darparodd prosiect peilot Trafnidiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru, a gefnogwyd gan Gyngor Casnewydd a Thrafnidiaeth Casnewydd, ddata sylweddol a fydd yn awr yn cael ei ddadansoddi a’i ddefnyddio i wella cynllunio trafnidiaeth gyhoeddus yn yr ardal yn y dyfodol.

I gael gwybod am y newidiadau i’r gwasanaethau a chael mynediad at yr amserlenni newydd ewch i

Newidiadau i Wasanaethau O ddydd Sul, Medi 4 – Newport Bus neu cysylltwch â Newport Bus am ragor o wybodaeth.